Cursul de perfecţionare: MANAGER DE PROIECT

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons – AgriTin invită studenții USAMV din București să participe gratuit la cursul de perfecţionare:

MANAGER DE PROIECT

Perioada în care se va desfășura cursul:  13-22 NOIEMBRIE 2019

Locație:  Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons – AgriTin

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Motivaţia pentru iniţierea unei afaceri;
 • Stabilirea scopului proiectului;
 • Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;
 • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;
 • Managementul riscurilor;
 • Managementul echipei de proiect;
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului;
 • Managementul calităţii proiectului;

Vino la cursul de specializare pentru MANAGER DE PROIECT şi vei beneficia de noi oportunități de dezvoltare profesională, precum şi obţinerea de calificări în acord cu cerinţele actuale de pe piața muncii ! 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Copie după actul de identitate;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • Copie după diplomă de licenţă ;
 • Copie după legitimația de student sau orice alt document prin care dovediți că sunteți student în cadrul USAMV din București.

Atenţie ! La acest curs sunt acceptaţi doar studenţii de la MASTER din cadrul USAMV din Bucureşti

Pentru înscriere vă rugăm să ne transmiteți documentele solicitate mai sus, împreună cu un număr de telefon, la adresa de email: consiliere@usamv.ro. 

Vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare la numerele de telefon : 0314 334 189  și  0757 093 599.

Atenţie, numărul locurilor este limitat!

Vă asteptăm cu drag,

Echipa CCOC