CONCURSUL DE SOLUȚII Pentru reamenajarea peisagistică a Grădinii Reforma 9

pastedGraphic.pngPRORECTORAT

Coordonare Staţiuni,

Informatizare, Consiliere

şi Relaţii cu Mediul

Socio-Economic

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

REGULAMENTAPROBAT,

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE 

29.10.2019

de organizare și desfășurarea a CONCURSULUI DE SOLUȚII pentru reamenajarea peisagistică a 

Grădinii Reforma 9 

din Campusul Aronomie-Herăstrău

REGULAMENT 

privind de organizare și desfășurarea CONCURSULUI DE SOLUȚII 

pentru reamenajarea peisagistică a Grădinii Reforma 9

Campusul Agronomie – Herăstrău

I.  DATE GENERALE

  1. Concursul de soluții este organizat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Stațiunea Didactică și de Cercetare – Dezvoltare Agronomică Moara Domnească, Complex Agronomie.
  2. Scopul Concursului de Soluții este selectarea celui mai bun proiect de amenajare peisagistică, în urma jurizării proiectelor de către un juriu independent. 
  3. Spațiul destinat reamenajării peisagistice se află situat în incinta campusului Agronomie Herăstrău (Bd. Mărășți nr. 59, sect. 1, București), în cadrul Complexului Agronomie (terasa Reforma 9).
  4. Tema Concursului de Soluții este AMENAJARE GRĂDINĂ TERASĂ REFORMA 9. 

II. PARTICIPAREA LA CONCURS

 1. Concursul se adresează studenţilor Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti, Facultatea de Horticultură, programul de studii Peisagistică. Aceștia pot colabora cu studenți de la alte programe de studii din cadrul USAMVB, pot forma echipe mixte, studentul peisagist fiind coordonator de echipă.
 2. Participanții la concurs trebuie să țină seama de faptul că este necesar să aibă, în eventualitatea câștigării concursului, capacitatea de a elabora componentele tehnice de execuție ale proiectului declarat câștigător.

III. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

 1. Documentația necesară, adică Tema de proiectare, Regulamentul concursului, planurile de situație, releveele etc. vor putea fi ridicate de la sediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons – AgriTin. 
 2. Echipele de studenți participanți vor avea maxim 4 (patru) membri.
 3. Înscrierea concurenților se va face în data de 31.10.2019, între orele 10:00 – 15:00, la sediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons – AgriTin sau pe adresa de email: consiliere@usamv.ro.
 4. Toți concurenții vor putea adresa întrebări pentru a primi răspunsuri clarificatoare la problemele legate de tema concursului, în cadrul vizitei pe teren organizată în data de 01.11.2019, de reprezentanți din partea Universitații de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Stațiunea Didactică și de Cercetare – Dezvoltare Agronomică Moara Domnească, Complex Agronomie.

Locul și ora de întâlnire vor fi comunicate cel mai târziu la înscrierea concurenților.

 1. Termenul  de predare al proiectului este 10.01.2020, până la ora 15:00, la sediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons – AgriTin. Persoana de contact: Oana Mihalașcu, Tel: 0753.832.440, 0757.093.599, 031.433.41.89, 031.433.41.88, E-mail: consiliere@usamv.ro.
 2. Planșele vor fi predate pe suport de hârtie și în format electronic. Prezentarea proiectelor se va face în maxim 3 planșe format A2, la scara 1:100 și vor cuprinde următoarele piese:
 1. Concept de amenajare peisagistică – Schemă de refuncționalizare și remodelare a spațiilor existente;
 2. Plan al soluției generale de reamenajare peisagistică – compoziții vegetale, dotări funcționale și ambientale (mobilier, lumini, instalații etc.);
 3. Plan de sistematizare verticală – secțiuni, vederi (acolo unde este cazul);
 4. Schițe de atmosferă – randări, perspective, colaje, imagini texturi, culori, finisaje sau alte efecte care ar putea fi relevante pentru prezentare și pentru înțelegerea corectă a proiectului
 5. Prezentarea conceptului propus, scenariile de folosire a spațiilor, sau alte elemente considerate relevante pentru înțelegerea proiectului propus, în format A4 (numărul filelor nefiind limitat).

12.1 Dispunerea pieselor și maniera de prezentare sunt la dispoziția concurenților, aceștia având dreptul de a decide cea mai potrivită formă de prezentare. 

 1. Proiectele înscrise în concurs nu se returnează concurenților. Toate materialele predate de concurenți constituie proprietarea organizatorului concursului care le poate folosi ca material documentar sau le poate face publice în materialele de popularizare a concursului, materiale de presă, eventuale anchete publice sau alte asemenea acțiuni, cu menționarea numelor autorilor.
 2. Concurenții nu au dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu probleme legate de concurs. La rândul lor, membrii juriului vor păstra discreția asupra deliberărilor. 
 3. Juriul concursului își asumă întreaga responsabilitate asupra selectării proiectului câștigător, hotărârile juriului sunt definitive, deciziile sale neputând fi contestate și neputând constitui subiect de drept.
 4. Prin participarea la concurs, odată cu semnarea formularului de înscriere, concurenții își dau acordul pentru utilizarea imaginilor și datelor din materialele de prezentare prin tipărire sau publicare sub diverse forme, precum și pentru expunerea acestora public.

IV. PREMIILE CONCURSULUI

 1. Premiile acordate în cadrul concursului sunt următoarele:
 • Premiul I       în valoare de 4.000 lei 
 • Premiul II     în valoare de 2.000 lei
 • Premiul III –  în valoare de 1.000 lei

17.1  Valoarea premiilor se va împărți în mod egal între membrii echipei.

V. CRITERII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

 1. Juriul va acorda punctajul în funcţie de nivelul calitativ şi tehnic al soluţiei prezentate, de abordarea care respectă cel mai bine cerinţele temei, de originalitatea soluţiilor propuse, de coerența amenajării peisagistice, precum şi de armonizarea cu specificul zonei și integrarea armonioasă în contextul spatial și functional, astfel:
Coerența și exprimarea clară a conceptului amenajării peisagistice35 puncte
Eficiența, sustenabilitatea și fezabilitatea soluției propuse15 puncte
Calitatea şi originalitatea expresiei arhitecturale și peisagistice a soluţiei10 puncte
Expresivitatea și adaptarea soluției la specificul și funcțiunea locului40 puncte
TOTAL 100 puncte

18.1  Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.

 1. După jurizare se va organiza o expoziție cu toate lucrările participante.
 2. Juriul este alcătuit din profesioniști peisagiști, reprezentanti din conducerea Universitații de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Stațiunea Didactică și de Cercetare – Dezvoltare Agronomică Moara Domnească, Complex Agronomie.
  1. Componența juriului:

Președinte: Prof. univ .dr. Teodorescu Răzvan Ionuț – Prorector, USAMV B

Membri: Ing. Mihalașcu Costel – Director, Stațiunea Didactică și de Cercetare – Dezvoltare Agronomică Moara Domnească, Complex Agronomie 

Prof. univ. dr. Iliescu Ana Felicia – Fondatorul Scolii Românești de Peisagistică 

Ing. peisagist Zeca Luciana – reprezentant al Asociației Profesionale de Peisagistică, implicat în activitatea studențească

Arh. Vișinescu Raluca – Arhitect

 1. Echipa câștigătoare va fi desemnată în data de 15.01.2020.
 2. Comunicarea rezultatelor concursului se va face în data de 15.01.2020 la sediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons – AgriTin și pe următoarele rețele de socializare:
 • site-ul: www.consiliere.usamv.ro;
 • pe pagina de facebook a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons- AgriTin;
 • pe pagina de facekook a Complexului Agronomie;
 • pe pagina de facebook a terasei Reforma 9.

VI. TERMENE ȘI CONDIȚII

 1. Participarea la acest concurs implică acceptarea deplină a prezentului regulament.
 2. Orice informaţie incompletă sau declaraţie falsă de identitate sau de adresă va atrage eliminarea automată din concurs a participantului. 
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica exactitatea informaţiilor furnizate de participanţi.

VII. FORȚĂ MAJORĂ

 1. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere dacă, din motive independente de voinţa sa, desfășurarea concursului va suferi modificări, va fi amânat sau se anulează integral sau parţial.
 2. Organizatorul nu poate fi responsabil și nu i se pot solicita compensaţii. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida în orice moment și fără notificare prealabilă înscrierea oricărui participant care nu respectă prezentul regulament.  
 3. Prezentul  regulament  a  fost  aprobat în  şedinţa  Consiliului de Administrație al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină  Veterinară din Bucureşti din data de  29.10.2019.