Boboc FEST 2019

REGULAMENT TREASURE HUNT

BOBOC FEST 2019

ARTICOLUL 1– Organizatori

Asociaţiile Studenţeşti din cadrul facultăţilor Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

ARTICOLUL  2– Cine poate participa?

Acest concurs este deschis pentru toţi studenţii din anul I care vor participa la BOBOC FEST 2019.

ARTICOLUL 3– Cum particip?

Participanţii se pot înscrie pentru concursul Treasure Hunt la standurile tuturor asociatiilor studențești.

Concursul va avea loc în data de 3 octombrie 2019, intervalul orar 13:00-15:00.

Participanţii trebuie să parcurgă un traseu și să răspundă la întrebările primite, la puncte cheie din campusul USAMV din București

ARTICOLUL  4– Premii şi selecţia câştigătorilor

Startul se va da din fața Centrului de Consiliere și Orientare. Fiecare participant va primi o foaie cu întrebările la care trebuie să răspundă. Odată completate răspunsurile, se vor întoarce la punctul de plecare, unde organizatorii vor valida răspunsurile și, astfel stabili căștigătorii. Sistemul de validare al răspunsurilor va fi de tipul “primul venit, primul servit”

La finalul concursului va fi stabilit clasamentul şi se vor anunța câștigătorii.

Premiile acordate în cadrul concursului foto BOBOC FEST 2019  sunt următoarele:

3 locuri intâi– câte o invitație pentru două persoane la concertul VUNK – DEJA VU,  din data de 16 Octombrie 2019, oferite de către BRD-ISIC;

2 locuri doi– câte un abonament la sala FITCAMP – AGRONOMIE ;

1 loc trei– abonament la cantina Complexului Agronomie ;

* Abonamentele sunt valabile 30 de zile.

ARTICOLUL 5– Acceptarea regulamentului

Participarea la acest concurs implică acceptarea deplină a prezentului regulament.

Orice informaţie incompletă sau declaraţie falsă de identitate sau de adresă va atrage eliminarea automată din concurs a participantului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica exactitatea informaţiilor furnizate de participanţi.

ARTICOLUL  6– Forţă majoră

Organizatorul nu poate fi tras la răspundere dacă, din motive independente de voinţa sa, concursul se modifică, se amână sau se anulează integral sau parţial.

Organizatorul nu poate fi responsabil și nu i se pot solicita compensaţii. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida în orice moment și fără notificare prealabilă înscrierea oricărui participant care nu respectă prezentul regulament.