Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Descriere SAS

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Societatea Antreprenorială Studențească a fost înființată în baza Ordinului M.E.N nr. 3262/2017 privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din Romania și funcționează de la data de 11.05.2018 prin Hotărârea Senatului USAMV B, fiind constituită ca structură fără personalitate juridică, pe o perioada nedeterminată, la nivelul USAMV București.

SAS-USAMV București este condusă de un Consiliu Executiv compus din cadre didactice, tutore, reprezentanți ai organizațiilor studentești și reprezentanți ai mediului de afaceri, după cum urmează:

Prof.univ.dr Drăgotoiu Dumitru, Prorector Dezvoltare Instituțională USAMV București – Președinte SAS- USAMV București

Șef lucrări dr Eugenia Alecu – Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

Șef lucrări dr Stoicea Paula – Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

Staicu (Marin) Nicoleta
Studentă – Membru al Consiliului Executiv – Secretar SAS – USAMV București

Sima Elena Antoneta
Studentă – Facultatea de IGPA – USAMV București

dr. ing. Pană Aurel
Director General ALEXCOR TRADING SRL

ing. Enescu Mădălin
Director general Avicola Crevedia SA

În ședința Consiliului Executiv al Societății Antreprenoriale Studențești din data de 18.05.2022, a fost ales președintele Consiliului Executiv SAS, conform statutului, Prof.univ.dr Drăgotoiu Dumitru – Prorector Dezvoltare Instituțională USAMV București.