Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Legislatie SAS

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

  • Ordinul MEN nr. 3262 din 16.02.2017 privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România;
  • art. 2 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Concluziile Consiliului privind antreprenoriatul în educaţie şi formare 2015/C17/02, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2015/C 17/02 din data de 20 ianuarie 2015.