Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Dezvoltare comunitara

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

CURS FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Durată: 180 de ore.

Studii minime pentru participare:  Studii medii

 

Competenţele dobândite după parcurgerea cursului

 1. Planificarea propriei activităţi
 2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 3. Gestionarea conflictelor
 4. Comunicarea cu membrii comunităţii
 5. Lucru în echipă
 6. Facilitarea recunoaşterii grupului de iniţiativă locală
 7. Facilitarea dezvoltării activităţilor socio-profesionale
 8. Sprijinirea transformării grupurilor de iniţiativă în persoane juridice
 9. Promovarea metodei de dezvoltare comunitară participativă

Acte necesare pentru înscriere:

 • Copie după actul de identitate (C.I.sau B.I.);
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • Copie dupa diplomă absolvire liceu;

Avantaje:

 • noi oportunitați de dezvoltare profesională
 • obținerea de calificari in acord cu cerintele actuale de pe piața muncii.
 • o sansă în plus la angajare
 • o mai mare adaptabilitate la cerințele tot mai dinamice din câmpul muncii
 • condiții bune de studiu (săli dotate corespunzator procesului didactic, echipate cu videoproiectoare și materiale necesare desfașurării cursurilor) profesori specialisti, suporturi de curs si practică în Statiunille Didactice si Centrele de Cercetare din cadrul USAMVB.
 • Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Natională pentru Calificări;
 • În urma promovării examenului se emite certificat de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii și Justiției Sociale si Ministerului Educaţiei Naţionale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. 

Cursurile sunt gratuite pentru studenții Universitații de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB).

La aceste cursuri, grupele de studiu sunt în curs de completare.

Pentru a participa la cursurile organizate de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră vă invităm să accesați formularul de înscriere: