Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Viticultor

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

CURS VITICULTOR
Durată: 360 de ore.
Studii minime pentru participare: învățământ general obligatoriu

Competenţele dobândite după parcurgerea cursului
1. Alegerea amplasamentului, a soiurilor si a directiilor de productie.
2. Aprovizionarea cu materii prime, materiale si piese de schimb.
3. Pregatirea terenului pentru infiintarea plantatiei viticole.
4. Infiintarea plantatiei viticole.
5. Executarea lucrarilor de intretinere a culturilor viticole.
6. Recoltarea si depozitarea productiei viticole.
7. Taierea vitei de vie.
8. Comunicarea la locul de munca.
9. Munca in echipa.
10. Aplicarea NPM si NPSI

Acte necesare pentru înscriere:

 • Carte de identitate;
 • Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).

Avantaje:

 • noi oportunitați de dezvoltare profesională
 • obținerea de calificari in acord cu cerintele actuale de pe piața muncii.
 • o sansă în plus la angajare
 • o mai mare adaptabilitate la cerințele tot mai dinamice din câmpul muncii
 • condiții bune de studiu (săli dotate corespunzator procesului didactic, echipate cu videoproiectoare și materiale necesare desfașurării cursurilor) profesori specialisti, suporturi de curs si practică în Statiunille Didactice si Centrele de Cercetare din cadrul USAMVB.
 • Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Natională pentru Calificări;
 • În urma promovării examenului se emite certificat de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii și Justiției Sociale si Ministerului Educaţiei Naţionale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. 
 • Cursurile sunt gratuite pentru studenții Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.