Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Lucrator in cultura plantelor

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

CURS LUCRATOR IN CULTURA PLANTELOR

Durată: 360 de ore.
Studii minime pentru participare: învățământ general obligatoriu.

Competenţele dobândite după parcurgerea cursului 

 1. Comunicare şi numeraţie
 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
 3. Comunicarea în limba modernă
 4. Dezvoltare personală în scopul obţineriiperformanţei
 5. Igiena şi securitatea muncii
 6. Lucrul în echipă
 7. Organizarea locului de muncă
 8. Pregătire pentru integrarea la locul de muncă
 9. Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
 • Rezolvarea de probleme
 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor
 • Factorii climatici şi edafici
 • Pregătirea solului şi înfiinţarea culturilor
 • Intreţinerea şi recoltarea culturilor
 • Depozitarea şi valorificarea producţiei vegetale
 • Hrănirea animalelor
 • Ingrijirea şi întreţinerea animalelor
 • Recunoaşterea agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură
 • Intreprinderea şi mediul extern
 • Elemente de ecologie
 • Ingrijirea şi recoltarea culturilor de câmp
 • Infiinţarea, îngrijirea şi recoltarea culturilor legumicole
 • Infiinţarea, îngrijirea şi recoltarea culturilor floricole
 • Ingrijirea speciilor pomicole şi recoltarea fructelor
 • Ingrijirea viţei de vie şi recoltarea strugurilor

Acte necesare pentru înscriere:

 • Carte de identitate;
 • Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).

Avantaje:

 • noi oportunitați de dezvoltare profesională
 • obținerea de calificari in acord cu cerintele actuale de pe piața muncii.
 • o sansă în plus la angajare
 • o mai mare adaptabilitate la cerințele tot mai dinamice din câmpul muncii
 • condiții bune de studiu (săli dotate corespunzator procesului didactic, echipate cu videoproiectoare și materiale necesare desfașurării cursurilor) profesori specialisti, suporturi de curs si practică în Statiunille Didactice si Centrele de Cercetare din cadrul USAMVB.
 • Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Natională pentru Calificări;
 • În urma promovării examenului se emite certificat de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii și Justiției Sociale si Ministerului Educaţiei Naţionale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. 
 • Cursurile sunt gratuite pentru studenții Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.