Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Tractorist

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

CURS TRACTORIST
Durată: 360 de ore.
Studii minime pentru participare: învățământ general obligatoriu

Competenţele dobândite după parcurgerea cursului
1. Comunicare în limba maternă
2. Competențe informatice
3. Competența de a învăța
4. Competențe sociale și civice
5. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în
domeniul situațiilor de urgență
6. Aplicarea normelor de protecție a mediului
7. Aplicarea procedurilor de calitate
8. Executarea lucrărilor de pregătire a solului
9. Însămânțarea culturilor agricole
10. Întreținerea culturilor
11. Recoltarea plantelor furajere
12. Întreținerea agregatelor de lucru

Acte necesare pentru înscriere:

 • Carte de identitate;
 • Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).

Avantaje:

 • noi oportunitați de dezvoltare profesională
 • obținerea de calificari in acord cu cerintele actuale de pe piața muncii.
 • o sansă în plus la angajare
 • o mai mare adaptabilitate la cerințele tot mai dinamice din câmpul muncii
 • condiții bune de studiu (săli dotate corespunzator procesului didactic, echipate cu videoproiectoare și materiale necesare desfașurării cursurilor) profesori specialisti, suporturi de curs si practică în Statiunille Didactice si Centrele de Cercetare din cadrul USAMVB.
 • Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Natională pentru Calificări;
 • În urma promovării examenului se emite certificat de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii și Justiției Sociale si Ministerului Educaţiei Naţionale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. 
 • Cursurile sunt gratuite pentru studenții Universitații de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.