Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Pomicultor

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

CURS POMICULTOR
Durată: 360 de ore.
Studii minime pentru participare: învățământ general obligatoriu.

Competenţele dobândite după parcurgerea cursului 
1. Alegerea amplasamentului si stabilirea sortimentului pomicol.

 1. Aprovizionarea cu material săditor si materiale.
 2. Pregătirea terenului pentru înființarea plantației pomicole.
 3. Înființarea plantației pomicole.
 4. Executarea lucrărilor de întreținere.
 5. Recoltarea si depozitarea producției pomicole.
 6. Transmiterea si perceperea informației la locul de munca.
 7. Munca in echipa.
 8. Aplicarea NPM si NPSI

Acte necesare pentru înscriere:

 • Carte de identitate;
 • Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).

Avantaje:

 • noi oportunități de dezvoltare profesională
 • obținerea de calificări in acord cu cerințele actuale de pe piața muncii.
 • o șansă în plus la angajare
 • o mai mare adaptabilitate la cerințele tot mai dinamice din câmpul muncii
 • condiții bune de studiu (săli dotate corespunzator procesului didactic, echipate cu videoproiectoare și materiale necesare desfașurării cursurilor) profesori specialisti, suporturi de curs si practică în Statiunille Didactice si Centrele de Cercetare din cadrul USAMVB.
 • Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Natională pentru Calificări;
 • În urma promovării examenului se emite certificat de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii și Justiției Sociale si Ministerului Educaţiei Naţionale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. 
 • Cursurile sunt gratuite pentru studenții Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.