Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Brutar

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Durată: 360 de ore
Studii minime pentru participare: Învățământ general

Competenţele dobândite după parcurgerea cursului:

 • Aplicarea normelor de securitate și sănătatea muncii NPM și PSI
 • Aplicarea normelor de protecția mediului
 • Organizarea activității proprii
 • Aplicarea normelor de igienă și de siguranță a alimentelor
 • Întocmirea documentelor specific
 • Organizarea activitătii proprii (aprovizionarea / alegerea materiilor prime)
 • Recepția cantitativa si calitativa a materiilor prime si auxiliare
 • Depozitarea si transportul materiilor prime si auxiliare
 • Organizarea activității proprii
 • Pregătirea materiilor prime si auxiliare
 • Frământarea aluatului
 • Urmărirea fermentării si prelucrarea aluatului
 • Coacerea semifabricatelor
 • Pregătirea produselor finite de panificație pentru depozitare
 • Depozitarea produselor finite de panificație

Acte necesare pentru înscriere:

 • Copie după actul de identitate (C.I.sau B.I.);
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • Copie după diplomă de absolvire;

Avantaje:

 • noi oportunități de dezvoltare profesională
 • obținerea de calificări in acord cu cerințele actuale de pe piața muncii.
 • șansă în plus la angajare
 • mai mare adaptabilitate la cerințele tot mai dinamice din câmpul muncii
 • condiții bune de studiu (săli dotate corespunzător procesului didactic, echipate cu videoproiectoare și materiale necesare desfășurării cursurilor) profesori specialiști, suporturi de curs si practică în Stațiunille Didactice si Centrele de Cercetare din cadrul USAMVB.
 • Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări;
 • În urma promovării examenului se emite certificat de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii și Justiției Sociale si Ministerului Educaţiei Naţionale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.
 • Cursurile sunt gratuite pentru studenții Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.