Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Apicultor

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

CURS APICULTOR
Durată: 360 de ore.
Studii minime pentru participare: învățământ general obligatoriu

Competenţele dobândite după parcurgerea cursului
1. Comunicarea la locul de munca
2. Lucru in echipa
3. Perfectionarea pregatirii profesionale
4. Aplicarea NPM, NPSI si N sanitar-veterinare
5. Aprovizionarea cu materii prime si materiale
6. Intocmirea planului de venituri si cheltuieli in stupina
7. Intocmirea documentelor specifice in stupina
8. Pregatirea familiilor de albine pentru perioada de iernare
9. Organizarea lucrarilor de primavara in stupina
10. Organiarea stuparitului pastoral
11. Inmultirea familiilor de albine
12. Asigurarea starii de sanatate a albinelor
13. Recoltarea si conditionarea produselor apicole
14. Valorificarea produselor apicole
15. Imbunatatirea bazei melifere

Acte necesare pentru înscriere:

 • Carte de identitate;
 • Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).

Avantaje:

 • noi oportunități de dezvoltare profesională
 • obținerea de calificări in acord cu cerințele actuale de pe piața muncii.
 • o șansă în plus la angajare
 • o mai mare adaptabilitate la cerințele tot mai dinamice din câmpul muncii
 • condiții bune de studiu (săli dotate corespunzător procesului didactic, echipate cu videoproiectoare și materiale necesare desfașurării cursurilor) profesori specialisti, suporturi de curs si practică în Statiunille Didactice si Centrele de Cercetare din cadrul USAMVB.
 • Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări;
 • În urma promovării examenului se emite certificat de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii și Justiției Sociale si Ministerului Educaţiei Naţionale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. 
 • Cursurile sunt gratuite pentru studenții Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.