Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Mentorat

AgriCons - AgriTin - CCOC USAMV din Bucuresti

Mentoratul este un proces de îndrumare, ghidare, sprijinire a învăţării, educării şi/sau dezvoltării profesionale, desfăşurat între mentor şi o altă persoană, fiind bazat pe premisa implicării interactive a ambelor părţi, a asumării obligaţiilor ce le revin conform statutului deţinut.

Mentorul ajută un novice să devină un profesionist de succes. Prin mentorat se realizează dezvoltarea profesională şi personală a debutanţilor într-un domeniu de activitate şi se optimizează performanţa.

Activităţile/sesiunile de mentorat care se vor desfăşura în cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră urmăresc să creeze o legătură între studenţii (mentoraţi) care doresc să se integreze pe piaţa muncii şi aspiră la o carieră de succes sau să se iniţieze în mediul antreprenorial şi mentorul, care are deja o experienţă profesională, cunoştinţe temeinice şi este dispus/deschis să le împărtăşescă.

Programul de mentorat vine în sprijinul studenţilor prin crearea unui cadru prin care ei vor putea interacționa cu persoane competente, abilitate şi inspiraţionale.

Scopul serviciilor/sesiunilor de mentorat este îmbunătățirea competențelor în domeniile de interes ale studențiilor, acordându-le acestora un sprijin semnificativ din partea profesioniștilor (mentorilor) prin consiliere.

Rolurile mentorului în activităţile/sesiunile/serviciile dedicate studenţilor:
1. Comunicator
• încurajează schimbul reciproc de informaţii şi cunoştinţe;
• stabileşte un mediu deschis de interacţiune.
2. Consilier
• lucrează împreună cu studenţii pentru a găsi şi înţelege care sunt valorile, interesele şi abilităţile necesare drumului pe care aceştia l-au ales;
• ajută studenţii să evalueze oportunităţile în carieră, obstacolele ce pot apărea şi să ia măsuri pentru evitarea lor;
• recomandă strategii adecvate pentru dezvoltarea carierei;
• ajută studenţii să planifice strategii de atingere a scopurilor personale;
• comunică progresul;
3. Coach – antrenor
• ajută la clarificarea scopurilor legate de performanţă şi a nevoilor de dezvoltare;
• îi învaţă pe studenţi diverse abilităţi manageriale şi tehnice;
• le indică studenţilori ce comportamente trebuie îmbunătăţite;
• clarifică şi comunică scopurile şi obiectivele unei organizaţii;
• devine un model profesional – conduce prin puterea exemplului.
4. Broker
• dezvoltă reţeaua de cunoştinţe şi contacte ale studentului;
• aduce laolaltă diferiţi studenți care se pot ajuta reciproc.
5. Agent de referinţă
• identifică resursele ce îl pot ajuta pe student într-o anumită problemă;
• urmăreşte activităţile protejatului pentru a vedea dacă resursele recomandate au fost folositoare.

Programul de mentorat se poate desfășura fie individual (un mentor la un student) sau cu o echipă de studenți (un mentor pentru un grup mai mic de studenți).

Serviciile de mentorat se adresează studenților USAMV din București, sunt gratuite și se bazează pe confidențialitate.