Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Descriere SAS

AgriCons - AgriTin - CCOC USAMV din Bucuresti

Societatea Antreprenorială Studențească a fost înființată în baza Ordinului M.E.N nr. 3262/2017 privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din Romania și funcționează de la data de 11.05.2018 prin Hotărârea Senatului USAMV B, fiind constituită ca structură fără personalitate juridică, pe o perioada nedeterminată, la nivelul USAMV București.

SAS-USAMV București este condusă de un Consiliu Executiv compus din cadre didactice, tutore, reprezentanți ai organizațiilor studentești și reprezentanți ai mediului de afaceri, după cum urmează:

Prof.univ.dr Drăgotoiu Dumitru, Prorector Dezvoltare Instituțională USAMV București – Președinte SAS- USAMV București

Șef lucrări dr Eugenia Alecu – Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Sef.lucrări.dr Costea Dumitra Marcu, tutore – Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Student Cristina Obreja, secretar SAS -USAMV București – Facultatea de Biotehnologii

Student Bârcu Anca – Facultatea de Horticultură

Vals Paulina – manager Group firme Angelo

Dr.ing. Panaite Vasile Cristinel – Administrator Animal Feed Consulting.

În ședința Consiliului Executiv al Societății Antreprenoriale Studențești din data de 24.09.2018, a fost ales președintele Consiliului Executiv SAS, conform statutului, Prof.univ.dr Drăgotoiu Dumitru – Prorector Dezvoltare Instituțională USAMV București.