Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Brutar

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Durată: 360 de ore
Studii minime pentru participare: Invatamant general

Competenţele dobândite după parcurgerea cursului:

 • Aplicarea normelor de securitate și sănătatea muncii NPM și PSI
 • Aplicarea normelor de protecția mediului
 • Organizarea activității proprii
 • Aplicarea normelor de igienă și de siguranță a alimentelor
 • Întocmirea documentelor specific
 • Organizarea activitatii proprii (aprovizionarea / alegerea materiilor prime)
 • Receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime si auxiliare
 • Depozitarea si transportul materiilor prime si auxiliare
 • Organizarea activitatii proprii
 • Pregatirea materiilor prime si auxiliare
 • Framantarea aluatului
 • Urmarirea fermentarii si prelucrarea aluatului
 • Coacerea semifabricatelor
 • Pregatirea produselor finite de panificatie pentru depozitare
 • Depozitarea produselor finite de panificatie

Acte necesare pentru înscriere:

 • Copie după actul de identitate (C.I.sau B.I.);
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • Copie dupa diplomă de absolvire;

Avantaje:

 • noi oportunitați de dezvoltare profesională
 • obținerea de calificari in acord cu cerintele actuale de pe piața muncii.
 • sansă în plus la angajare
 • mai mare adaptabilitate la cerințele tot mai dinamice din câmpul muncii
 • condiții bune de studiu (săli dotate corespunzator procesului didactic, echipate cu videoproiectoare și materiale necesare desfașurării cursurilor) profesori specialisti, suporturi de curs si practică în Statiunille Didactice si Centrele de Cercetare din cadrul USAMVB.
 • Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Natională pentru Calificări;
 • În urma promovării examenului se emite certificat de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii și Justiției Sociale si Ministerului Educaţiei Naţionale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Cursurile sunt gratuite pentru studenții Universitații de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB).

La aceste cursuri, grupele de studiu sunt în curs de completare.

Pentru a participa la cursurile organizate de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons-AgriTinvă invităm să accesați formularul de înscriere: