Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Consultant

AgriCons - AgriTin - CCOC USAMV din Bucuresti

CURS CONSULTANT AFACERI IN AGRICULTURA

Durată: 180 de ore

Studii minime pentru participare: Studii superioare

 

Competenţele dobândite după parcurgerea cursului

 1. Perfectionarea profesionala
 2. Analiza mediului economic extern
 3. Analiza oportunitatilor de fuzionari, divizari, privatizari, formare de societati mixte
 4. Analiza oportunitatilor de investitii in agribusiness
 5. Analiza performantelor organizatiei
 6. Elaborarea planului de afaceri
 7. Elaborarea planului de management agricol
 8. Elaborarea planului de management al riscului
 9. Elaborarea planului de resurse umane
 10. Elaborarea raportului de agribusiness
 11. Elaborarea strategiei, a planurilor de dezvoltare si de monitorizare financiara
 12. Estimarea cerintelor legislative referitoare la agribusiness
 13. Evaluarea influentelor exterioare (mediul natural)
 14. Executia bugetara in agribusiness
 15. Implementarea si monitorizarea planului de management agricol
 16. Intocmirea documentelor de consultanta

Acte necesare pentru înscriere:

 • Copie după actul de identitate (C.I.sau B.I.);
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • Copie dupa diplomă de licenţă/masterat.

Avantaje:

 • noi oportunitați de dezvoltare profesională
 • obținerea de calificari in acord cu cerintele actuale de pe piața muncii.
 • o sansă în plus la angajare
 • o mai mare adaptabilitate la cerințele tot mai dinamice din câmpul muncii
 • condiții bune de studiu (săli dotate corespunzator procesului didactic, echipate cu videoproiectoare și materiale necesare desfașurării cursurilor) profesori specialisti, suporturi de curs si practică în Statiunille Didactice si Centrele de Cercetare din cadrul USAMVB.
 • Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Natională pentru Calificări;
 • În urma promovării examenului se emite certificat de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii și Justiției Sociale si Ministerului Educaţiei Naţionale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. 

Cursurile sunt gratuite pentru studenții Universitații de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB).

La aceste cursuri, grupele de studiu sunt în curs de completare.

Pentru a participa la cursurile organizate de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră AgriCons-AgriTinvă invităm să accesați formularul de înscriere: